Bemutatkozás
 
IRODALOM
NÉPRAJZ
KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA
TANULMÁNYOK
MEGEMLÉKEZÉSEK
EMLÉKÉLESZTÉS
SZENTI TIBOR KÖNYVEI
AZ OSZK MEK INTERNETEN
Hódmezővásárhely Magyar Örökség-díjas
(Budapest, MTA székház, 2010. június 19.)
Kresz Albert fotóművész képsorozata
Szenti Tiborról 2010. november 24-én,
a hódmezővásárhelyi határban.

HAIKU

BEVEZETŐ

 

A haiku (= hai = színész  = ku = mondat, vers), és a haikai ( = hai = színész = kai = harmónia, rend) előzmények után Fujiwara no Sadaie tollából már a 13. században megjelent Japánban. Ez a versforma háromsoros, 17 szótagból álló, rímtelen, de hangsúlyos vers. A sorok szótagszáma: 5, 7, 5. Minden sorban 2 hangsúly van. E versformában állítólag három fogalom létezik: maga a haiku, a hokku és a senryuu, bár ezek csak formai finomságok. A haiku rendkívül szigorú, alakilag kötött verselés, amelyet ebben a formájában egyetlen más nyelvre sem lehet tökéletesen átültetni, vagy újrakölteni.

Miklós Pál: "A Zen és a művészet" (Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2000.) című könyvének "A Zen és a japán haiku"  fejezetében (75-78.) többek között ezeket írta:

"A haiku alapvető jellegzetessége, hogy nem mond el, nem ír le - egyszerűen fölmutat egy tényt, lehetőleg köznapit." Ez a sono-mama = "éppen ilyen". A haiku négy lelkiállapotot - természettörvény szintjére emelt státuszt - különböztet meg a világban és az emberben. (76.) Ezek a következők:

Sabishii = a magány, az elszigeteltségnek, az örökkévalóságnak a mozzanata.

Wabishii = a hétköznapiban fölismerni a természetet, a törvényszerűt.

Avare = a történésnek és elmúlásnak az átérzése, nosztalgikus megpillantása.

Yúgen = homály, a természet játékának, megfoghatatlan titkának megnyilatkozása.

Tartalmát illetően, kezdetben a haiku szójátékra épült. Könnyed és felszínes tartalmú versforma volt, amelyet a 17. század végén az edói zen buddhista: Matsuo Basho (1644-1694) reformált meg. (Nevének jelentése: Banánliget.) Így alakult ki a mély gondolatiságot, bölcseletet, a zen buddhizmussal és taoizmussal együtt járó vallási, világnézeti misztikát tartalmazó, rendkívül tömör verselés. Bashot követte Yosa Busan (1716-1783), Ryokan Taigu (1758-1831), és Kobayashi Issa (1763-1827). Valamennyien a japán haiku klasszikusai.

A haiku költészet csakhamar utat talált Európába. Angol és francia nyelvterületen kezdett terjedni. Később eljutott valamennyi földrészre, ahol európai kultúrával rendelkező nyelvterület van. A 20. század elejétől nagy költőink köréből Magyarországon is kiváló követői voltak. Kosztolányi Dezsőnek köszönhetjük, hogy a japán haikut magyar nyelvre ültette. Több, mint kétszázat fordított belőlük. "Körömverseivel" maga is magyar haiku szerű versezeteket alkotott.

Mára a világhálón egyre gyarapodó névsora található azoknak, akik rendszeresen írnak magyar haikut. Bár számomra ismeretlen, hogy ki és milyen módszerrel számlálta össze, de ezt a verselést a világon állítólag tízmilliónál többen fogalmazzák, formálják különböző nyelveken.

A jelenkori magyar haiku költészetre kimutathatóan két versforma is hatott. Az egyik volt az évszázadok óta gyakorolt, többnyire négysoros, rímelő epigramma, a másik a rubái, a szintén négysoros arab epigramma, amelyet kiváló magyar fordításban az 1950-es évektől jeles költőink és műfordítóink kezdtek közölni. A keleti rubái máig legkiválóbb művelője a középkori perzsa költő volt, Omar Khajjám. (Lásd, pl. Omár Cájjám [így!]: "Robaiyát" [így!]. Magyar Helikon, 1958. Hegyi Endre fordításában.) Egyetlen négysorosát, a 99. számmal jelzettet azzal mutatom be, hogy szellemiségében azzal a gondolkodásmóddal rokon (de nem plágium), amelyet az "Életérzés" sorozatomban több haikuval is kifejeztem.

 

"Minap egy korsós a vásárban odakint

gyömködte agyagát, és hallám jól, amint

megszólalt az agyag a lábai alatt:

kímélj kicsit, bennem tennen sorsod tekintsd!"

 

A rubái eredeti és leggyakoribb rímképlete:  a a x a, de találkozunk a négyes, ún. bokorrímmel is:  a a a a formában. Tartalmukat illetően van szerelmes, vallásos és filozófiai, etikus és didaktikus rubái verselés. Az eredeti rímképletet (a a x a) a sorképlet hangsúlyos jambikus ötösökre változtatta.

A haiku klasszikus magyar költői többnyire elvetették a rímtelen háromsoros verselést, és a rubáihoz hasonlókat fogalmaztak meg. Mivel a magyar irodalomban a négysoros verselés nem volt újdonság. Ezért gyökerezhettek meg, és "japános" változatukban is ezért válhattak magyarrá.

Mielőtt haikut kezdtem volna írni, többek között áttanulmányoztam Sári László - Molnár Dániel: "Beszélgetések a Kelet kapujában" (Magyar Könyvklub, 2003.) c. kötetének 9. fejezetét, "A japán haikuról és vándorló költőiről" szólót. (199-221.) Példaként közülük csupán hármat emelek ki. A 9. számút Weöres Sándor fordította:

 

 

"Légy

 

Veréb barátom, kérnék egy kegyet.

Ne kapd be a virágra röppenő

bús kis legyet."

 

A verssorok: 10, 10, 4 szótagszámúak, a rímképlete a x a. Csak az új mondatot kezdi nagybetűvel.

A 29-ik haikut Oravecz Imre fordításában olvashatjuk:

 

"Itt a tavasz, virágba borultak a fák

Eltűntek a tavalyi levelek -

Sietnem kell, várnak a gyerekek."

 

A verssorok: 12, 10, 10 szótagszámúak. A rímképlete x a a. Oravecz minden új sort nagy kezdőbetűvel írt.

A 38-ik haikut Terebess Gábor fordította:

 

"Életünk Hold-sütötte

víz szélében

lebegő tavirózsa."

 

A verssorok. 7, 4, 7 szótagszámúak, a vers nem rímel, akár az eredeti japán haikunál. Csak a verskezdő sor első betűje nagybetűs. A szótagszámok nem azonosak a japán haiku verseléssel. Ez a fordítási típus adhatja vissza leginkább az eredeti szöveget, de nem a magyar fülnek meglehetősen idegenül hangzó, rímtelen egyetlen, leíró mondat. Terebess Gábor különben a modern magyar haiku megteremtéséért, összegyűjtéséért és közléséért a legtöbbet tette. (Tájékoztatásul a Világhálón: http://haiku.hu és http://terebess.hu)

Végül egy most élő, a japán irodalom számára még ismeretlen japán hadzsinnak, vagyis a haiku művelőjének Béky Gellérthez küldött kézírásos haikuját közlöm:

 

 

Itt

ez

a hegy

és

senki

se?

jár

rajta,

csak

a tavaszi

szél.

 

 

A bemutatott néhány példa is jelzi, hogy a magyar nyelv küzd a japán haikuval, és mindenki legjobb tudása szerint igyekszik újrakölteni. Ezért rendkívül változatossá vált. Nem lehet kijelenteni, hogy nálunk ez, vagy az a verselési forma alakult ki, és a nyelvünkben "klasszikussá" érett.

Korszerű magyar költőink is kitűnő saját verseket, illetve fordításokat alkottak, nevezetesen Weöres Sándor, Illyés Gyula, Pilinszky János (pl. a  "szálkaverseivel"), Kányádi Sándor, Buda Ferenc, Utassy József, Tandori Dezső ..., nem sorolom. Meg kell még említenem Bertók Lászlót, akinek 2004-ben, amikor a Kossuth-díjat kapta, "Háromkák" címmel a Magvető Könyvkiadó adta ki 243 haikuját.  (Az én kötetem az Óceán ciklus kivételével már elkészült, amikor augusztusban a könyvéhez hozzájutottam.) Hasonló úton járunk. Ő a magyar haikuban szigorúan betartotta az 5, 7, 5 szótagot, viszont az a x a rímképletet alkalmazta, akár én. Versei kiválóak és mély tartalmúak. A könyv fülszövegében többek között ezt írta:

"...Csak a pillanatban marad meg minden. Jó, ha némelyiket meg tudod jelölni (állítani?), ha másképpen nem, akkor egy haikuval, egy tizenhét szótagos, háromsoros verssel. Talán az se baj, ha a klasszikus japán formát kicsit a saját kultúrádhoz, élményeidhez, levegővételedhez igazítod, rímelteted, s magyarul úgy hívod, hogy háromka...."

Kötetéből íme három példa:

 

"Halál vagy élet?

Kapkodva veri belém

szívem az éket."

 

"Ahol asszony van,

az összes többi elfér

egy ásónyomban."

 

"Ne akarj gyorsan

célba érni, az úthoz

lábad s jogod van."

 

Béky Gellért számtalan kitűnő haikut írt. Ő a hagyományos japánformát követi. Első közlésben itt jelenik meg négy verse. Az első, az "Elveszett paradicsom" című ciklusból:


Az anyag többi része olvasható:
WEB (HTML) formátumban: HAIKU1.html (2.7 MB)
Adobe Acrobat (PDF) formátumban: HAIKU1.pdf (5.4 MB)
Az Adobe Acrobat olvasóprogram ingyenesen letölthető az Adobe honlapjáról: Acrobat Reader


Copyright © Szenti Tibor. Minden jog fenntartva!